CONTACT
voor vragen
en boekingen

Asiel Zoekers Centrum Wezep

OMSCHRIJVING EVENEMENT

De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum blijkt meestal goed voor heftige emoties en veel vragen. Maar vaak is een  bijeenkomst wel nodig om lucht te geven aan emoties. Het geeft een gemeentebestuur de kans om een begin te maken aan het gesprek met bewoners over vragen, angst en de mogelijkheid om te helpen. Het COA zoekt een dergelijke mogelijkheid om informatie te geven. Boze bewoners grijpen de kans aan om hun ongenoegen luid te uiten. We kennen allemaal de beelden van dergelijke bijeenkomsten uit de actualiteit. Dat vergt een stevige voorzitter en goede voorbereiding.

Marion van der Voort stond voor de honderden boze bewoners van Wezep met de taak om bewoners aan het woord te laten en bestuurders hun verhaal te laten vertellen. Onafhankelijkheid van de voorzitter was essentieel, want het wantrouwen en ongenoegen bij een deel van de bevolking is groot.
Marion koos ervoor om eerst een paar bewoners aan het woord te laten, voordat de feitelijke toelichting begon. Daarmee was direct duidelijk dat het niet zou blijven bij van zenden van informatie, maar dat bewoners tijd en gelegenheid zouden krijgen om hun woordje te doen. Dat geeft rust in de eerste minuten.
Presentaties en monologen waren uit den boze. Marion voerde een vraaggesprek met de bestuurders, waarin zij de emotie uit de zaal direct kon kanaliseren. Kort en krachtig. Mensen hadden immers vragen, maar wilden vooral veel zeggen.
En zo balanceerde de voorzitter tijdens de bijeenkomsten tussen de partijen die recht tegenover elkaar stonden. Voor- en tegenstanders moesten respectvol het woord kunnen voeren. Marion fungeerde als bliksemafleider, scheidsrechter, relativerende factor en baken voor de sprekers. Altijd zoekend naar de nuance en het evenwicht tussen meningen.
Verwacht niet dat er tijdens zo’n informatieavond een gesprek op niveau plaatsvindt. Feitelijke informatie zenden draagt niet bij aan het beteugelen van emoties. Nuance houdt geen stand als de standpunten verharden. Maar het is een begin van een gesprek. Als de avond zonder incidenten verloopt, kunnen de echte gesprekken elders plaats vinden in kleinere groepen over de wezenlijke vragen en angsten die een rol spelen. Om dan te komen tot afspraken.

IMPRESSIE