OMSCHRIJVING EVENEMENT

Dairy Campus is een samenwerkingsverband tussen Wageningen UR en onder meer de RUG, LTO Nederland en Friesland Campina. Hier wordt kennis vergaard en gedeeld op het gebied van vernieuwing in de zuivelbranche. De opening van deze prestigieuze campus moest, in tijden van crisis in deze branche, een positief en energiek karakter krijgen.

De grote uitdaging in deze opdracht was om ondanks het grote aantal belanghebbenden en sprekers de vaart, humor en de gevoelslijn erin te houden. Dit deden Femke Wolthuis en Eric Bergsma door een muzikale omlijsting van het programma en een door hen exclusief in de studio geproduceerde geluidsondersteuning van het openingsmoment door de staatssecretaris.

Door het programma zingend in de zaal te starten, werd gelijk het positieve gevoel benadrukt en kwam de zaal los. Door de veelheid van sprekers was de begrenzing van hun spreektijd van evident belang. Deze spreektijd werd charmant gemarkeerd door een subtiele muzikale aanzegging op de piano.

IMPRESSIE