CONTACT
voor vragen
en boekingen

Van AWBZ naar WMO

Van AWBZ naar WMO

DAGVOORZITTER

Frans Miggelbrink Frans Miggelbrink

OMSCHRIJVING EVENEMENT

Elke gemeente worstelt met de decentralisatie van de AWBZ. Je wilt je eigen gemeentelijke organisaties (betaald / onbetaald) betrekken bij de implementatie en je wilt ‘Zorg nieuwe stijl’ daarin een prominente plek geven. Dat vergt wat.
De hoofdlijnen kunnen snel ondergesneeuwd raken bij een bijeenkomst waar iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken en mee te praten. En hoe voorkom je dan dat je in geneuzel terecht komt?
Frans Miggelbrink vond een geweldige vorm voor de Gemeente Oost Gelre. Iedereen kon meedenken en meepraten. Elke bijdrage was welkom. Door alle opmerkingen die gemaakt werden telkens in een bredere maatschappelijke context te plaatsen ontstond juist verdieping. En kregen alle opmerkingen vanuit de zaal juist een meerwaarde. En dat alles gegoten in een talk-show setting: gemakkelijk en laag drempelig.