Vitaliy lyubezhanin gf Vofr15 I Cc unsplash ritual hands

De laatste momenten van een meeting of evenement zijn een cruciaal maar vaak over het hoofd gezien aspect van meeting design. Terwijl openingsrituelen helpen om de toon te zetten en deelnemers op één lijn te krijgen, bestendigen afsluitingsrituelen de resultaten, zorgen voor empowerment van de deelnemers en zetten aan tot actie. Een doelgerichte, doordachte afsluiting zorgt ervoor dat mensen geïnspireerd en gefocust weggaan en zich in staat voelen om toe te passen wat ze hebben geleerd.

Hier volgen enkele best practices voor het vormgeven van een indrukwekkend afsluitingsritueel:

Vat de belangrijkste resultaten samen

Geef een korte samenvatting van belangrijke beslissingen, belangrijke leerpunten/inzichten of actiepunten. Dit versterkt het gedeelde begrip en herinnert iedereen aan wat er bereikt is. Wees beknopt maar grondig. Je kunt een samenvattende dia presenteren, iemand mondeling laten samenvatten of er zelfs een gezamenlijke, interactieve oefening van maken.

Vier successen

Benadruk expliciet collectieve prestaties, lessen, inzichten of 'a-ha'-momenten. Valideer het harde werk dat mensen erin steken. Dit creëert een gevoel van voldoening en zorgt voor erkenning waar dat nodig is. Overweeg een applaus, een shout-out of zelfs een kleine blijk van waardering.

Eindig met 'wat nu?

Deel heldere vervolgacties, benoem eigenaarschap en zet tijdlijnen uit. Zorg voor betrokkenheid bij de doelen na het evenement. Dit zorgt ervoor dat het momentum na de meeting wordt voortgezet. Je kunt mensen hun commitment laten uitspreken of actieplannen laten posten op een gedeelde online ruimte.

Zet aan tot voortgaande deelname

Deel manieren waarop mensen met elkaar in contact kunnen blijven en kunnen blijven samenwerken. Denk hierbij aan het plannen van follow-ups, het maken van online groepen of het aankondigen van toekomstige evenementen. Maak voortdurende deelname mogelijk. Hoe meer daadwerkelijke actie er in de meeting of het evenement wordt gebracht, hoe groter de kans dat de trein blijft rijden.

Spreek dankbaarheid uit

Bedank oprecht alle deelnemers, sprekers, organisatoren en sponsors. Erken hun tijd en bijdragen. Dankbaarheid bouwt goodwill en relaties op.

Integreer een ritueel

Creëer een afsluitend ritueel dat past bij de toon van het evenement en de gewenste resultaten. Enkele ideeën: een gezamenlijk lied, het uitwisselen van betekenisvolle voorwerpen, een groepsfoto, een belofte tot engagement, enz. Rituelen maken gebruik van emotie en symboliek.

De afsluiting is niet slechts een administratieve formaliteit of de aankondiging van de borrel. Het is een kans om mensen energie te geven als ze je evenement verlaten en terugkeren naar hun dagelijkse omgeving. Door net zoveel zorg en creativiteit te besteden aan de afsluiting als aan de opening en het ontwerp van de agenda, versterk je de impact tot ver na de vergadering zelf.

Picture: Vitaliy Lyubezhanin on Unsplash

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal
Foto m e r dag 10 11 2011 124

Samen maken we de beste match

Wij kennen onze dagvoorzitters van haver tot gort. We snappen jouw behoefte. We helpen je graag bij je keuze.