Florian schmetz fb Ct FV3 Fkf E unsplash golden rules

Dagvoorzitter zijn is een vak. Wil je professioneel modereren, dan zijn er een aantal gouden regels. Zodra je daar bewust mee leert werken, ga je groeien.

Laten we beginnen met de top-3. Wat je als dagvoorzitter ook doet, deze zou je altijd moeten hanteren:

 1. Toon egoloos charisma. Wees tegelijkertijd aanwezig én bescheiden. Er wordt van je verwacht dat je leiding neemt, maar tegelijkertijd draait de bijeenkomst niet om jou.
 2. Luister! Luister om te begrijpen; om écht te horen wat mensen zeggen.
 3. Hou van iedere deelnemer. Creëer een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt. Echt iedereen!

De volgende 17 (in willekeurige volgorde) zijn wenselijk. Maar het is bijna ondoenlijk om ze altijd allemaal in praktijk te brengen. Kies er per bijeenkomst daarom liefst een paar, die bij die gelegenheid echt een verschil maken. Je zult merken dat je er met het groeien van ervaring steeds meer tegelijk kunt doen.

 • Maak contact. Schenk af en toe aandacht aan iedereen in de zaal. Laat ze zien dat ze ertoe doen.
 • Observeer. Kijk met aandacht naar alle aanwezigen. Lees hun signalen.
 • Wees interactief. Betreft iedereen bij elke stap die je zet. Er is geen publiek, alleen deelnemers.
 • Ken je deelnemers. Wie zijn ze, wat willen ze, wat weten ze?
 • Maak plezier. Als jij de bijeenkomst al niet leuk vindt, waarom zouden zij dat dan wel doen? Glimlach, toon interesse, straal.
 • Wees aardig. Toon empathie. Waardeer iedereen - spreker of deelnemer - die de moed heeft om te spreken.
 • Wees moedig. Luister naar je intuïtie. Doe minstens één keer per bijeenkomst iets onverwachts en onvoorbereid.
 • Wees eigenwijs. Durf te interrumperen en lastige vragen te stellen. Jij bent de expert, dus durf in te gaan tegen de wil van opdrachtgever of spreker.
 • Wees de baas. Niemand spreekt zonder jouw toestemming (al is het maar met een klein gebaar). Dit is niet in tegenspraak met wees aardig. Zie ook 1.
 • Wees open. Vind de olifant in de kamer en durf hem te benoemen.
 • Wees radicaal neutraal. Jij bent degene die de gemeenschappelijke basis moet vinden. Het is niet jouw taak om conclusies te trekken, het is jouw taak om deelnemers daarbij te helpen. Doe dat zonder te oordelen.
 • Wees resultaatgericht. Weet wat het doel is, van de bijeenkomst en van de deelnemers.
 • Ontwerp. Help je opdrachtgever de perfecte fundering te leggen voor mooie resultaten. Weet hoe je interactie doelgericht inzet.
 • Bereid je voor. Zorg dat je het doel van de bijeenkomst en de logica van het programma volledig begrijpt. Jij bent immers degene die het moet laten gebeuren!
 • Wees flexibel. Elk programma-onderdeel kan worden gewijzigd, als de onstandigheden daar om vragen (zie ook wees moedig en wees eigenwijs). Er zullen altijd onverwachte dingen gebeuren; improviseer.
 • Kies. Welk deel van het programma heeft welk (sub)doel? Welke toon, welk tempo, welke stijl kies je op welk moment. En hou voor ogen: dynamiek is iets anders dan constante hysterie.
 • Dans. Wees je bewust van je plek in de ruimte. Zitten of staan, op het podium of tussen het publiek.

We zullen er de komende tijd een aantal wat verder uitwerken.

Wil je zelf leren om deze Gouden Regels effectief toe te passen, kijk dan eens naar onze Workshop Dagvoorzitter.

Jan-Jaap In der Maur

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal
Foto m e r dag 10 11 2011 124

Samen maken we de beste match

Wij kennen onze dagvoorzitters van haver tot gort. We snappen jouw behoefte. We helpen je graag bij je keuze.