18 A3219 kopie bezinningsweekend
Bekijk profiel
Dagvoorzitter Portret VIERKANT 6
Basti Baroncini Bezinningsweekend katholieke identiteit

Een middelbare school schakelde ons in met een uitdagende vraag: of we hun bezinningsweekend konden begeleiden. Onderwerp: hoe geef je als school in deze tijd inhoud aan je katholieke signatuur? Wendelien Wouters en Basti Baroncini ontwierpen een programma, waarin alle deelnemers zichzelf en elkaar konden ontdekken.

Het zwaartepunt van het programma lag bij een onderwerp waar de school al tien jaar mee worstelde: het geldende hoofddoekjesverbod. Daar onder lag de bredere vraag hoe de katholieke waarden van de school zich verhouden tot een veranderende, brede en inclusieve samenleving.

Basti en Wendelien kozen de weg der geleidelijkheid, waarbij een aantal zorgvuldig gekozen stappen de voorwaarden zouden scheppen voor de hoofdoekjesdiscussie.

De werkvorm ‘over de streep’ gaf om te beginnen iedereen inzicht in zijn eigen identiteit: “wie ben ik als mens, als leraar en als gelovige?” Na een korte wandeling deelden de deelnemers hun identiteit in een aantal speeddates, zodat er inzicht ontstond in elkaars keuzes en afwegingen. En aantal groepsopstellingen beantwoordden de vraag “welke rituelen zou de school moeten behouden en welke zouden er afgeschaft mogen worden; en waarom?”

Met de opgedane inzichten was de groep klaar voor de hoofdmoot van de dag: een – breed gedragen – beslissing over het hoofddoekjesverbod op school. Moderatoren Basti en Wendelien gingen op zoek naar een uitkomst waar álle aanwezigen mee in konden stemmen, zonder winnaars en verliezers; gebaseerd op de principes van Deep Democracy.
Pas toen alle die perspectieven op tafel lagen, werd de stap gezet naar een oplossing. De rector werd keer op keer gevraagd om de beslissing te herformuleren, net zo lang totdat iedereen het gevoel had dat alle stemmen verwoord werden.

Op deze school konden alle aanwezigen zich uiteindelijk vinden in de uitkomst ; ook als dit niet de beslissing van hun voorkeur was. De minderheid kon ook ‘ja’ kon zeggen tegen het besluit, onder een paar voorwaarden waarin aan hun wensen tegemoet werd gekomen.

Alle stemmen werden gehoord. Alle stemmen werden serieus genomen. Met een unaniem besluit als resultaat.

Lees ook de uitgebreidere blog.

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal
Foto m e r dag 10 11 2011 124

Samen maken we de beste match

Wij kennen onze dagvoorzitters van haver tot gort. We snappen jouw behoefte. We helpen je graag bij je keuze.